Syair dan Syiar Islam

Para blogger yang budiman, ungkapan syair yang akan saya sajikan dibawah ini adalah selain inspirasi pribadi juga saya terinspirasi dari salah seorang diantara para ulama dan wali tersohor, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi dan rekan-rekannya. Yaitu mereka yang jernih hatinya, bahkan terlihat lebih jernih daripada pagi hari yang cerah, lebih bercahaya daripada matahari yang bersinar dan lebih terang daripada rembulan yang bercahaya. Semoga Allah swt memberikan ampunan kepada Imam Yahya, mengangkat kedudukannya, meninggikan derajatnya dan membesarkan pahalanya. Semoga pula Allah swt menghimpunkan kita disurga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Dia maha mendengar dan maha memperkenankan. Selamat menikmati dan jangan lupa meninggalkan komentar dan alamat blog anda jika berkenan dihati dan perasaan.

Rabu, 28 Desember 2011

Kumpulan Syair Islami

                                                                  Aduhai
                                                kiranya pada Lauh Mahfuzh
                                             tidak dicatatkan suatu dosa pun
                                         yang telah ditakdirkan atas hamba-Nya
                              bagaimanakah cara untuk selamat bagi seorang hamba
                                               yang Engkau adalah penciptanya
                                           dan yang membekalinya dengan fitrah
                                 apakah yang hendak engkau kehendaki dengannya
                                                           Wahai Tuhanku?
                          Aduhai celakalah pada hari ia dipanggil menghadap Engkau
                                           setelah dibangkitkan dari kematiannya
                                   sedang buku catatan amal perbuatannya terbuka.
                                       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                       >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
                                               Wahai Yahya, agungkanlah Tuhanmu
                                       sesunnguhnya Dia adalah Raja Maha Menguasai
                                                 bergantung Padanya segala sesuatu
                                             lagi maha pengampun terhadap dosa-dosa
                                  bersukurlah kepada-Nya atas segalah anugrah dan hikmah

                                                 yang telah diberikan-Nya kepadamu
                                     tentulah selanjutnya engkau akan melihat pengaruhnya
                                               sealur dengan sentuhan citra agama.
                                                    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                                    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


                                                           Kesenangan cinta
                               adalah karena ingin tetap bersama dengan yang dicintainya
                                   kami merasa heran dengan orang yang selalu mencela
                                                  orang yang sedang dimabuk cinta
                                                       padahal selama hidupku
                                 aku hanya cinta kepada Allah dan merindukan-Nya
                      aku duduk dan aku berdiri, hanya karena Dia disepanjang hidupku.
                           <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


                            Jiwa orang yang cinta selalu memperhatikan yang dicintainya
                                       dan hatinya terasa hancur karena kecintaannya
                                             kebanggaan orang yang dimabuk cinta
                                          ialah apabila malam hari yang dilaluinya
                                           hanya bersama dengan yang dicintainya
                                     tempat ia mengadu dan mencurahkan isi hatinya
                                     dia berdiri dimihrab mengadukan kesusahannya
                                      sedang hatinya penuh gelora cinta kepadanya.
                                         <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


                                Aku merasa puas dengan Tuhanku sebagai pengganti, dan
                            penghibur dari segala sesuatu yang tidak aku inginkan selain Dia
                               betapa rindu hati ini kepada penguasa yang selalu melihatku
                                                  dalam semua gerak-gerikku
                                            sedang aku tidak dapat melihat-Nya.
                                              <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


                                     Jika aku bertobat, itu atas anugerah-Nya kepadaku
                                      dan jika aku berbuat dosa, Dia adalah harapanku
                                                 jika aku berpaling, Dia menyeruhku
                            dan jika aku menghadap, Dia mendekatkanku (kepada-Nya)
                                        jika aku mencintai-Nya, Dia memeliharaku
                                           dan jika aku ikhlas, Dia membisikiku
                                         jika aku berbuat lalai, Dia memaafkanku
                                      dan jika aku berbuat baik, Dia membalasku
                                 Wahai kekasihku,,Engkau Maha Pemurah kepadaku
                                            maka singkirkanlah semua kesedihanku
                                             hanya kepada Engkaulah kerinduanku
                                             dengan segenap hatiku, lahir dan batin
                                               Wahai Tuhan yang Maha Pemurah
                                        dan yang paling diharapkan (kemurahan-Nya)
                                     wahai yang Maha dahulu kebaikan-Nya kepadaku
                                      karenanya tidaklah layak bagi-Mu melupakanku
                             wahai Tuhan semua manusia baik didunia maupun diakhirat
                                                    bimbing dan tuntunlah aku
                                           atas segala perbuatan yang kulakukan.
                                              <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


                                          Maha suci Tuhan yang mempunyai Keagungan
                                                  dan yang mempunyai pembalasan
                                                   maha Perkasa kedudukan-Nya
                                             lagi maha terpuji semua perbuatan-Nya
                                           kegembiraanku dengan pertanyaan (hisab)
                                          adalah karena aku akan dapat melihat-Nya
                                   maka bagaimanakah aku tidak gembira dengan-Nya?
                                                    bila Dia menganugerahiku
                                             wahai yang mempunyai kemuliaan
                                            wahai yang mempunyai kemurahan
                                                        anugerahilah aku
                                        dan ubahlah apa yang Engkau lihat
                                              dari keburukan keadaanku
                                              <<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                              >>>>>>>>>>>>>>>>>>


                                                          Aku mengadu kepada-Mu
                                            tentang dosa-dosa yang tidak dapat kuingkari
                                            sesungguhnya aku selalu berharap kepada-Mu
                                                  wahai Yang Maha pemberi anugerah
                                                            untuk mengampuninya
                                           sebelum hisab-Mu kepadaku dipadang mahsyar
                                      wahai Tuhan tumpuan harapanku pada hari pembalasan
                                                   hari yang penuh dengan ketakutan
                                                      saat Engkau menyebutkannya
                                 aku memohon Engkau mengampuninya dipadang mahsyar
                                       sebagaimana Engkau menutupinya ketika didunia
                                                 wahai Tuhan tumpuan harapanku
                                          karena Engkaulah yang akan menghisabku.
                                          <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                          >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


                                                        Salamilah semua manusia
                                              dan pergilah menuju kepada Tuhanmu
                                         tinggalkanlah duniamu dengan benar dan tulus
                                          mudah-mudahan engkau dipadang mahsyar
                                           dianugerahi apa yang engkau dambakan
                                     dan Allah yang mempunyai segala macam nikmat
                                                 akan memuliakan kedudukanmu.
                                                 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                                 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


                              Aku tidak menyerahkan diriku kepada penyakit dengan dosa
                                                     supaya membinasakannya
                                               melainkan karena aku mengetahui
                                    bahwa bertemu kekasih akan menghidupkannya
                                              jiwa orang yang dimabuk cinta
                                         tahan menghadapi berbagai rasa sakit
                             barangkali suatu hari nanti rasa sakitnya dapat terobati.
                            <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                            >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


                                                   Aku sibuk dengan dosa-dosaku
                                       sesungguhnya hatiku benar-benar sedang sibuk
                                         bagaimana aku berharap agar bisa bertobat
                                               sedang hatiku sibuk meratapi diriku
                                            tidak diragukan lagi diriku akan binasa
                                                     karena kuhabiskan masaku
                                                        dengan celaan-celaan.
                                                         <<<<<<<<<<<<<<
                                                         >>>>>>>>>>>>>>


 Ingatlah. banyak orang yang tambal sulam pakaiannya (miskin)
masuk surga yang rindang pepohonannya
lagi indah pemandangannya
tinggal didalam gedungnya
yang bertaburan dengan cahaya disekelilingnya
ia hidup senang dengan semua kenikmatan yang ada didalamnya.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Bangunlah, wahai orang yang banyak tidur
sampai kapankah kebekuan ini berlangsung
dunia ini adalah negri yang fana
segala sesuatu yang ada padanya pasti lenyap
kebaikan yang ada padanya sangat sedikit
sedang keburukannya banyak sekali
usia didunia makin berkurang dan keburukan makin bertambah
oleh karena itu, perbanyaklah membuat bekal, karena
sesungguhnya perjalanan yang akan ditempuh sangat jauh.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Putri siapakah dia?
istri siapakah dia?
Ibu siapakah dia?
siapakah dari kalangan manusia
yang dapat menyamai ketinggian derajatnya?
ayahnya adalah Rasul yang paling mulia
Jibril telah mendidiknya dengan tauhid
dan Ali adalah suaminya
tiada yang ia serahkan kepada suaminya
selain pedang yang terhunus
lalu langsung dipegang oleh tangan kanannya.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Kutangisi masa muda dengan cucuran air mataku
tetapi apalah gunanya tangisan dan rintihan itu
aduhai kiranya masa muda kembali sehari saja
maka aku akan memberitakan kepadanya
apa yang dilakukan dimasa beruban.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Detakan jantung seseorang mengatakan kepadanya:
"sesungguhnya hidup ini terdiri dari menit-menit dan detik-detik
oleh karena itu angkatlah sebutan dirimu sebelum kematianmu
 karena sebutan itu bagi seseorang adalah usia keduanya".
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Wahai yang memelihara cita-cita
Engkau membela dan menolongku
orang yang sangat zalim memusuhiku untuk melenyapkan aku
tetapi Engkau membelaku
maka dia menyerah dengan hina kepadaku
setelah melihat bahwa Engkau menolongku.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Kamu datangi kuburan dan kamu seru para penghuninya
manakah orang yang dulu diagung-agungkan
dan orang yang dulu dipandang hina?
mereka semua telah fana tidak ada yang menjawab
dan telah mati semuanya, maka pupuslah beritanya.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Sesungguhnya para raja-raja itu
apabila budak-budaknya telah berusia tua dalam perbudakannya
maka para raja itu memerdekakan mereka
sebagai imbalan jasa kesetiaan mereka
dan Engkau, wahai Penciptaku, lebih mulia dari pada ini
sesungguhnya aku telah tua dalam penghambaan diri
oleh karena itu, bebaskanlah aku dari neraka.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Mereka adalah ahli ibadah malam
manakala malam menyelimuti kegelapannya kepada mereka
berapa banyak ahli ibadah yang pipinya dibasahi oleh air matanya
dan berubah menjadi singa hutan bila seruan jihad memanggil
mereka siap untuk mati merindukan pahala yang didambakannya
Wahai Tuhan kami
jadikanlah kami termasuk golongan seperti mereka
yang telah membangun masa kejayaan
yang kini telah kami pudarkan.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Hai keturunan bapak kami
kita adalah para penghuni tempat-tempat tinggal
yang selamanya diancam oleh perpisahan
kita akan berpisah meninggalkan dunia
dan tiada satu golongan manusiapun
yang dihimpunkan oleh dunia
lalu mereka tidak berpisah
Mana para kaisar lagi para diktator
yang telah menghimpun kekayaan yang banyak
kita tidak kekal dan mereka juga tidak kekal
mereka tidak menjawab bila dipanggil
seakan-akan mereka tidak mengetahui
bahwa seruan itu ditujukan kepada mereka.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


TENGOKLAH SEJENAK,,,,,

Sejarah pahit nabi Muhammad Saw beserta para penerusnya telah membuka hati kita umat muslim.
Diatas kepala Rasul pernah diletakkan isi perut hewan, kedua tumitnya berdarah, gigi serinya dirontokkan, kepalanya terluka, dan orang-orang yang disayanginya terbunuh. Beliau mengikat perutnya dan mengganjalnya dengan batu karena kelaparan, mengalami kekalahan dalam sebagian peperangan, lambungnya yang suci tidak luput dari cobaan, pernah disekap dilereng Abu Thalib, pernah mendengar cacian dengan kedua telinganya, melihat dengan mata kepala sendiri berbagai tipu muslihat yang ditujukan kepada dirinya, diusir dari kampung halamannya, bahkan dituduh sebagai orang gila, tukang sihir, dan tukang ramal.

Ahmad bin Hanbal dijebloskan kedalam penjara, dicambuk dengan cambukan yang melukai, dilarang mengajar, dan ditakut-takuti akan dibunuh.
Ibnu Taimiyah dijebloskan kedalam penjara, darahnya dialirkan, kehormatannya dilecehkan, dan dicurigai agamanya.
Umar Khulafaur Rassidin, ditusuk dimihrab dan tubuhnya dirobek dengan tombak kecil.
Usman Khulafaur Rassidin, darahnya mengalir membasahi mush-haf yang dibacanya karena pedang pemberontak.
Adapun Ali Khulafaur Rassidin, dipukul pelipisnya dengan pedang oleh orang khawarij, sehingga darah kepalanya mengalir membasahi jenggotnya.
Bagaimana umat ini bisa menyukai kerendahan, padahal kehinaan tidak pernah terukir dalam sejarahnya, kepahlawanannya pada masa lalu telah tiada, dan keberaniannya sudah luntur.
"Ya Tuhan kami, jika dosa-dosa kami menjadikan diri kami terancam oleh siksaan-Mu, maka sesungguhnya kami selalu berharap untuk dekat dengan pahala-Mu melalui permohonan kami yang penuh harap. Seandainya bukan karena dosa-dosa yang telah kami lakukan, tentulah kami tidak takut akan siksaan. Seandainya kami tidak mengenal kemurahan-Mu, tentulah kami tidak akan berharap permohonan pahala"

6 komentar:

 1. Kopral,,,syairnya dalem amet,,,

  BalasHapus
 2. iman seorang muslim bagaikan ombak disamudra....

  BalasHapus
  Balasan
  1. Muslim sejati adalah rela berkorban tuk agamanya,,thanks ya dah follow blog aq..

   Hapus